Programma

Lesprogramma

Zwemlessen
De zwemlessen worden verzorgd door een deskundig en enthousiast kader. Zij houden de vorderingen van elke leerling bij en kijken wanneer het tijd is om af te zwemmen voor diploma A, B of C.


De eerste lessen staan in het teken van watergewenning. Op een speelse manier leert men het water kennen, zodat de leerling zich vrij gaat voelen in het water. De leerling is "watergewend" als het onder water durft en kan drijven op borst en rug. Daarna worden de zwemslagen aangeleerd en zal er in ondiep en diep water geoefend gaan worden voor het A-diploma.

 

Elke eerste les van de maand is er een "kijkdag". De laatste 15 minuten van de les kunt u dan de vorderingen van uw kind zien. U kunt dan uw vragen stellen aan de coördinator van het betreffende bad waar uw kind les heeft.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind zijn/haar A-diploma kan halen?

Rekening houdend met vakanties en feestdagen blijven er ongeveer 40 weken per jaar over voor de zwemlessen. Hoewel ouders graag willen dat hun kind zo snel mogelijk het A-diploma haalt, duurt het regelmatig 2 jaar (80 lessen) voordat het A-diploma behaald wordt (voor het ABC bedraagt dit gemiddeld 150 lessen). Dit hangt af van hoe snel de leerling vordert. Bij een kind dat geen angst heeft voor water zal dit sneller en met meer plezier gaan dan bij een kind dat wel bang is.

In het ondiepe bad zijn er 4 fasen:

1. Watervrij maken
2. Goed leren drijven op borst en rug
3. Aanleren van de zwemslagen
4. Voorbereiding op het diepe bad voor het A-diploma

ad 1. Watervrij maken lukt het best met spelletjes. De kinderen zijn zo bezig met de spelletjes dat ze hun angst vergeten. Elk spel heeft een doel. Door het water lopen, onder watergaan, spetters verdragen en zelfs in het water springen.

ad 2. Goed leren drijven op borst en rug. Als je watervrij bent, is het niet zo eenvoudig om direct te drijven. Kinderen vinden in het begin best wel eng om geen bodem onder de voeten te voelen en dan ook nog het hoofd onder water te doen. Spelenderwijs zal dit uiteindelijk lukken.

ad 3. Aanleren van de zwemslagen kan als een kind goed en zelfstandig kan drijven. Het eenvoudigste is om met borstcrawl benen te beginnen. Daarna wordt met het aanleren van de schoolslagbenen begonnen. Langzaam begint de slag vorm aan te nemen. Als dit goed gaat, komt de armslag erbij. Het is vaak moeilijk om armen en benen tegelijk te leren gebruiken. De met moeite geleerde beenslag krijgt een terugslag. Dit stadium lijkt ineens een eeuwigheid te duren. De grote stappen die ze aan het begin maakten zijn er niet meer. Voor de ouders is dit haast niet te volgen. In dit stadium worden de ouders dan ook aangeraden om niet per les naar de vooruitgang te kijken, maar over een periode van 3 maanden.

ad 4. Voorbereiding op het diepe bad voor het A-diploma is nodig omdat de overgang naar het diepe voor een kind erg groot is. Het is er koud(er) en je kunt er niet staan. Daarom worden de kinderen in het ondiepe gedeelte voorbereid op het diepe gedeelte. Als men in het ondiepe gedeelte de slagen goed beheerst en een aantal slagen zonder te staan en zonder angst uitvoert, kan de stap naar het diepe gedeelte gemaakt worden.

Afzwemmen/diplomaeisen

De examens worden afgenomen volgens de eisen die door de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma's) zijn vastgesteld. Voor meer informatie over de eisen voor het diplomazwemmen, kunt de website van NRZ bezoeken.
In ieder bad wordt drie keer per jaar afgezwommen. In de week daaraan voorafgaand wordt er proef gezwommen.
Onze seizoenplanning vindt u hier.

Inschrijving

Wilt u voor uw kind(eren) meer informatie of zelfs een gratis proefles, dan kunt u altijd naar de lesuren van onze vereniging komen. De tijden zijn hier vermeld. Inschrijven kan tijdens onze zwemlessen door het inschrijfformulier in te vullen aan de tafel in de hal van het betreffende zwembad . De inschrijfkosten bedragen € 10,00 en dienen direct bij inlevering van het formulier voldaan te worden. Leerlingen kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Het kan zijn dat er een korte wachtlijst is. Oudere leerlingen, die al enigzins gewend zijn aan het water of die eerder zwemlessen gevolgd hebben, kunnen na een geslaagde test sneller doorstromen.

Wil je je verder bekwamen na het zwem A-B-C, dan kun je bij ons terecht voor de zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3.

Lesgeld

PeriodeMaandenLessen (*)Lesgeld (**)
Periode 1januari - maart12€ 80
Periode 2april - juli12€ 80
Periode 3september - december16€ 100
Jaarjanuari - december40€ 260

(*) Indicatie van het aantal lessen in de periode
(**) indicatie voor het het jaar 2015; prijswijzigingen zijn mogelijk

Daarnaast dient u nog rekening te houden met de volgende kosten :
Eenmalig inschrijfgeld € 10
Afzwemkosten € 10 per diploma

Bij gebruik van automatische incasso krijgt u een korting van € 2 per periode