Wie

Bestuur van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870

Het bestuur van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub waakt al sinds 1870 over de focus van de vereniging op de doelstelling, zijnde het bevorderen van de zwemsport in brede zin. Naar eer en geweten zet zij zich in om dat in al haar gelederen optimaal te laten verlopen.

Voorzittter Kees Veldhuisen
Secretaris  Marielle Beers
Penningmeester Kay Konings
Algemeen bestuurslid Thomas Icking

Vrijwilliger zijn van cruciaal belang voor een vereniging als de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870. Zonder vrijwilligers zou de vereniging nergens zijn, want zij maken het mogelijk dat de vereniging het bevorderen van de zwemsport kan realiseren. En natuurlijk kunnen ook wij extra vrijwilligers gebruiken, dus voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur van de vereniging.

Onderstaand een overzicht van de commissies van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 die onze dienstverlening mogelijk maken.

Wedstrijdzwemmen :

Hoofdtrainer : Adri Grijseels

Uw vraag

 

Controle