Nieuwe bestuursleden

Op 10 september zijn op de ALV 3 nieuwe bestuursleden gekozen. Penningmeester Ron Pije zwaaide af. Zijn plaats wordt ingenomen door Jacqueline Hissink. Maarten Quist treedt toe namens de evenementencommissie en als afgevaardigde van de zwemmers is Dave Rook in het bestuur gekozen. Voorzitter Philip Plenckers en secretaris Marielle Beers blijven aan in hun functie.