Diploma

Sinds de oprichting van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub in 1870 heeft de vereniging zich sterk gemaakt voor het promoten van de zwemsport door het geven van elementaire zwemlessen. Veel kinderen hebben bij de vereniging de eerste slagen gemaakt en met goed gevolg diploma’s gehaald. Op deze wijze dragen wij bij aan een veiliger klimaat voor onze kinderen.

 ZWEM-ABC

Wij geven les volgens de methode van het Zwem-ABC. Deze lessen worden gegeven in het Bijlmer Sport Centrum.

We starten iedere 10 weken een nieuwe groep. Op dit moment is de wachtlijst kort.

Het is belangrijk dat kinderen alle lessen volgen en dat ze na hun A diploma blijven zwemmen voor B en C.  Want met alleen A ben je nog niet zwemveilig.

SUPERSPETTERS

Vanaf begin 2016 geven wij ook zwemlessen gebaseerd op de SuperSpetters-methode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.). Deze zwemlessen worden gegeven in het Noorderparkbad. ZWEMVAARDIGHEID

Daarna kan uw kind nog de zwemvaardigheidsdiploma’s 1 t/m 3 behalen en daarna de overstap maken naar het wedstrijdzwemmen.

Wij verzorgen zwemlessen in twee zwembaden, waar op verschillende tijdstippen les wordt gegeven. In overleg met de coördinator kan uw kind op een vastgelegd tijdstip zwemlessen volgen.

Afzwemmen/diplomaeisen

De examens worden afgenomen volgens de eisen die door de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma’s) danwel de KNZB zijn vastgesteld. Voor meer informatie over de eisen voor het diplomazwemmen, kunt de website van NRZ bezoeken.
In ieder bad wordt drie keer per jaar afgezwommen. In de week daaraan voorafgaand wordt er proef gezwommen.

Inschrijving

Wilt u voor uw kind(eren) meer informatie of zelfs een gratis proefles, dan kunt u altijd naar de lesuren van onze vereniging komen. Voor tijden en wijze van inschrijven zie de informatie bij het desbetreffende bad. De inschrijfkosten bedragen € 15,00.  U kunt dit bedrag overmaken op NL61 INGB 0000 180 700. Zet u er dan de  naam van het kind bij en het zwembad. Leerlingen kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze vijf jaar worden. Het kan zijn dat er een korte wachtlijst is. Oudere leerlingen, die al enigzins gewend zijn aan het water of die eerder zwemlessen gevolgd hebben, kunnen na een geslaagde test sneller doorstromen.