Superspetters

Wat is de SuperSpetters zwemles?

SuperSpetters is de zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Ouders worden op de hoogte gehouden van het leertraject. Wanneer een kind één keer per week zwemles heeft, kan het in 20 maanden het KNZB zwemdiploma behalen en zwemvaardig zijn.

De belangrijkste voordelen van SuperSpetters

Voor kinderen vanaf 5 jaar

Groepjes van maximaal 8 kinderen

Gediplomeerde lesgevers + VOG

In 20 maanden afzwemmen voor het KNZB Zwemdiploma

De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt

Survivalelementen en fun

Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers

Geen gebruik van drijfpakjes of andere drijfmiddelen

Een eigen zwemboek om voortgang te volgen. 

– Beloningsmomenten met stickers

Regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind

Gebruik materiaal

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden. De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we weinig met drijfmiddelen maar wel met andere hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van SuperSpetters zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Tijdens kijklessen kunnen ouders aan de badrand de vorderingen van het kind aanschouwen. Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.