Superspetters

 

Lesprogramma

Zwemlessen
Kinderen leren bij ons zwemmen volgens de methode Superspetters. Deze is speciaal door de KNZB ontwikkeld om kinderen beter en met meer plezier te leren zwemmen.  Het Superspettersdiploma staat gelijk aan zwem ABC. Dat betekent dus dat kinderen die bij ons afzwemmen zwemmen op het niveau van een C-diploma. Wanneer ze daarna nog meer willen dan kunnen ze door met zwemvaardigheid, of naar onze wedstrijdafdeling.

De eerste lessen staan in het teken van watergewenning. Op een speelse manier leert men het water kennen, zodat de leerling zich vrij gaat voelen in het water. De leerling is “watergewend” als het onder water durft en kan drijven op borst en rug. Daarna worden de zwemslagen aangeleerd. Bij Superspetters beginnen we met borstcrawl, omdat die makkelijker is aan te leren dan de schoolslag.  Ook maken we gebruik van hulpmiddelen zoals zwembril, badmuts en zoomers.

 

Elke eerste les van de maand is er een “kijkdag”. De laatste 15 minuten van de les kunt u dan de vorderingen van uw kind zien. U kunt dan uw vragen stellen aan de coördinator van het betreffende bad waar uw kind les heeft.

Kinderen blijven volgens de Superspettersmethode bij dezelfde instructeur, ze gaan dus niet door naar het volgende badje. Ook is er veel aandacht voor spel- en survivalelementen. Denk niet dat uw kind hierdoor niets leert, het is juist belangrijk voor conditie en uithoudingsvermogen.

In het ondiepe bad zijn er 4 fasen:

1. Watervrij maken
2. Goed leren drijven op borst en rug
3. Aanleren van de zwemslagen
4. Voorbereiding op het diepe bad

ad 1. Watervrij maken lukt het best met spelletjes. De kinderen zijn zo bezig met de spelletjes dat ze hun angst vergeten. Elk spel heeft een doel. Door het water lopen, onder watergaan, spetters verdragen en zelfs in het water springen.

ad 2. Goed leren drijven op borst en rug. Als je watervrij bent, is het niet zo eenvoudig om direct te drijven. Kinderen vinden in het begin best wel eng om geen bodem onder de voeten te voelen en dan ook nog het hoofd onder water te doen. Spelenderwijs zal dit uiteindelijk lukken.

ad 3. Aanleren van de zwemslagen kan als een kind goed en zelfstandig kan drijven. Het eenvoudigste is om met borstcrawl benen te beginnen. Daarna wordt met het aanleren van de schoolslagbenen begonnen. Langzaam begint de slag vorm aan te nemen. Als dit goed gaat, komt de armslag erbij. Het is vaak moeilijk om armen en benen tegelijk te leren gebruiken. De met moeite geleerde beenslag krijgt een terugslag. Dit stadium lijkt ineens een eeuwigheid te duren. De grote stappen die ze aan het begin maakten zijn er niet meer. Voor de ouders is dit haast niet te volgen. In dit stadium worden de ouders dan ook aangeraden om niet per les naar de vooruitgang te kijken, maar over een periode van 3 maanden.

ad 4. Voorbereiding op het diepe bad  is nodig omdat de overgang naar het diepe voor een kind erg groot is. Het is er koud(er) en je kunt er niet staan. Daarom worden de kinderen in het ondiepe gedeelte voorbereid op het diepe gedeelte. Als men in het ondiepe gedeelte de slagen goed beheerst en een aantal slagen zonder te staan en zonder angst uitvoert, kan de stap naar het diepe gedeelte gemaakt worden.

In het diepe bad wordt o..a.  begonnen met duiken. Maar het belangrijkste is dat kinderen conditie leren krijgen. Om af te zwemmen moeten ze een behoorlijk aantal meters kunnen maken. De belangrijkste reden om een kind nog niet te laten afzwemmen is de conditie.

Afzwemmen/diplomaeisen

De examens worden afgenomen volgens de eisen die door de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma’s) zijn vastgesteld. Voor meer informatie over de eisen voor het diplomazwemmen, kunt de website van NRZ bezoeken.
In ieder bad wordt drie keer per jaar afgezwommen. In de week daaraan voorafgaand wordt er proef gezwommen.

Inschrijving

Wilt u voor uw kind(eren) meer informatie of zelfs een gratis proefles, dan kunt u altijd naar de lesuren van onze vereniging komen. De tijden zijn hier vermeld. Inschrijven kan tijdens onze zwemlessen door het inschrijfformulier in te vullen aan de tafel in de hal van het betreffende zwembad . De inschrijfkosten bedragen € 10,00 en dienen direct bij inlevering van het formulier voldaan te worden. Leerlingen kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat ze vijf jaar worden. Het kan zijn dat er een korte wachtlijst is. Oudere leerlingen, die al enigzins gewend zijn aan het water of die eerder zwemlessen gevolgd hebben, kunnen na een geslaagde test sneller doorstromen.

Lesgeld

Periode Maanden Lessen (*) Lesgeld (**)
Periode 1 januari – maart 12 € 100
Periode 2 april – juli 12 € 100
Periode 3 september – december 16 € 100
Jaar januari – december 40 € 300

(*) Indicatie van het aantal lessen in de periode
(**) indicatie voor het het jaar 2019; prijswijzigingen zijn mogelijk

Daarnaast dient u nog rekening te houden met de volgende kosten :
Eenmalig inschrijfgeld € 10
Superspetterspakket (bril, badmuts, superspettersboek en de kosten voor afzwemmen en proefzwemmen) € 22,50

U hoeft dus voor het afzwemmen van Superspetters niet meer apart te betalen,  alleen voor diploma’s zwemvaardigheid moet er nog € 10 afzwemgeld betaald worden.