Gedragsregels

Gedragsregels

Gedragsregels NOC*NSF

De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 is zich bewust van haar plaats in de maatschappij en beseft dat het gedrag van haar leden deels bepaald wordt door de wijze waarop de leden van de zwemclub onderling met elkaar omgaan.

 

Wij onderschrijven de door het NOC*NSF opgestelde gedragsregels voor sportbegeleiders op het gebied van seksuele intimidatie, die ook door de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.) zijn onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie tussen pupil en begeleider te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Gedragsregels seksuele intimidatie

Leidraad in onze omgang met elkaar is Code Blauw

 

Gedragsregels wedstrijdzwemmen

Naast de gedragsregels voor seksuele intimidatie zijn er interne gedragsregels opgesteld voor het wedstrijdzwemmen die ervoor moeten zorgdragen dat er een situatie geschept wordt waarin alle leden op een veilige, verantwoorde en respectvolle manier met elkaar omgaan. Deze gedragsregels zijn niet allen voor zwemmers opgesteld in de vorm van trainingsregels, maar ook zijn er richtlijnen voor de trainers. Slechts indien beide genoemde groepen zich aan de regels houden ontstaat een aangenaam klimaat om te werken aan goede prestaties en plezier in het zwemmen en het begeleiden van kinderen.

Trainingsregels voor zwemmers
Richtlijnen voor trainers

Verklaring Omtrent het Gedrag

Alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het begeleiden van kinderen op welke wijze dan ook binnen de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870, worden geacht in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit geldt in ieder geval voor de bestuursleden, instructeurs bij het zwemmen van volwassenen en kinderen en de trainers bij het wedstrijdzwemmen. Het bestuur ziet erop toe dat de VOG’s periodiek worden vernieuwd en geregistreerd; het aanvragen van een VOG door de leden wordt volledig vergoed.