Wie zijn wij?

Het bestuur van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub waakt al sinds 1870 over de focus van de vereniging op de doelstelling, zijnde het bevorderen van de zwemsport in brede zin. Naar eer en geweten zet zij zich in om dat in al haar gelederen optimaal te laten verlopen.

Het bestuur bestaat sinds 10 september 2021 uit de volgende personen.

  • Voorzitter: Marielle Beers
  • Penningmeester: Jacqueline Hissink
  • Algemeen bestuurslid: Philip Plenckers
  • Algemeen bestuurslid: Dave Rook
  • Algemeen bestuurslid: Maarten Quist

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies. Onderstaand een overzicht van de commissies van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 die onze dienstverlening mogelijk maken.

Commissie Wedstrijdzwemmen: Cees Lijzenga (Wedstrijdsecretariaat), Jefferey Goedar, Marielle Beers (trainers)

Activiteitencommissie: (zwemvierdaagse, schoolzwemkampioenschap, Duitslandkamp) Aanspreekpunt: Maarten Quist

Zwemmerscommissie: Aanspreekpunt Dave Rook

Commissie ledenadministratie

Daarnaast kunnen problemen of klachten worden gemeld bij de voorzitter, via voorzitter@konaz.nl.

Vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor een vereniging als de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870. Zonder vrijwilligers zou de vereniging nergens zijn, want zij maken het mogelijk dat de vereniging het bevorderen van de zwemsport kan realiseren. En natuurlijk kunnen ook wij extra vrijwilligers gebruiken, dus voor meer info kunt u zich wenden tot het bestuur van de vereniging.

De vertrouwenspersoon van KonAZ 1870 is Annemarie Hoekstra.

Verenigingsgegevens

Onze vereniging is statutair gevestigd op Mijehof 223, 1106 HG Amsterdam.

Kvk 40531455

Tel: 06-51079446* Wij geven er de voorkeur aan als u contact via een van de contactformulieren opneemt. Wij zijn vrijwilligers die de vereniging in onze vrije tijd runnen.