Schoolzwemkampioenschappen

Schoolzwemkampioenschap van Amsterdam-Zuidoost 2018

De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 organiseert dit jaar weer het schoolzwemkampioenschap van Amsterdam-Zuidoost. Tijdens dit zwemevenement staan sportiviteit, samen sporten en gezond bewegen centraal. Het is al voor de tiende keer dat dit evenement gehouden wordt.

Het kampioenschap vindt plaats op:

zondagmiddag 8 april 2018 van 13:00 t/m 16:00 uur in het Bijlmer Sportcentrum aan het Anton de Komplein.

Om te kunnen deelnemen moet uw school een team afvaardigen van zes zwemmers en een begeleider. Om het kampioenschap zo eerlijk mogelijk te laten verlopen is er een aantal eisen waar een team en haar zwemmers aan moeten voldoen.

Een team bestaat uit:

2 kinderen van de onderbouw (groep 3 en 4)
2 leerlingen uit de middenbouw (groep 5 en 6)
2 leerlingen uit de bovenbouw (groep 7 en 8)
1 teambegeleider
De kinderen moeten minimaal zwemdiploma A bezitten om mee te mogen doen.
Hooguit 50 % van de deelnemers per team mag lid zijn van een zwemvereniging.
Leerlingen van een lagere bouw kunnen starten in een hogere bouw; andersom is niet toegestaan.
Mocht het niet lukken om op bovenstaande manier een team samen te stellen, dan kan een team buiten mededinging meedoen.
Leerlingen die in hun leeftijdscategorie (of een hogere) uitkomen doen mee voor het individuele klassement; ongeacht of hun team voldoet aan de gestelde eisen.
Om de leerlingen goed voor te bereiden op het schoolzwemkampioenschap is er de gelegenheid om te komen trainen. De speciale zwemtrainingen vinden plaats op vier donderdagavonden in het Bijlmer Sportcentrum van 18.45 – 19.15 uur. Tijdens de trainingen zijn er trainers van de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 aanwezig om extra aan de techniek te schaven en te oefenen met het startsignaal. Zorgt u dat er bij de training ook een begeleider per school aanwezig is? (dit kan ook een ouder zijn). Onze trainers zijn allemaal in bezit van EHBO of BHV maar hebben geen ogen in de rug. Vanaf 18:00 is het verzamelen in de hal van het Bijlmersportcentrum, vijf minuten later mogen de kinderen zich omkleden. De trainingen starten om 18.15 uur. Het is niet de bedoeling dat kinderen al eerder in het bad rondlopen. Er worden dan nog zwemlessen gegeven.

Trainingsdata: 15 maart , 22 maart, 29 maart en 5 april 2018
Trainingstijd: 18.45 – 19.15 uur

De drie beste teams van het schoolzwemkampioenschap van Amsterdam-Zuidoost mogen meedoen aan de regionale finale en de drie beste teams daarvan zelfs aan het Nationale Schoolzwemkampioenschap!

Wanneer u behoefte heeft aan een uitgebreid informatiepakket met posters en flyers, laat het ons dan weten. Dan zorgen wij ervoor. Wij hopen dat u enthousiast bent geraakt na het lezen van deze informatie en dit bekend maakt bij de leraren, leerlingen en ouders.

Per school kunnen maximaal 4 teams meedoen. Bij een te groot aantal inschrijvingen behoudt de organisatie zich het recht toe om het maximale aantal teams per school te verminderen. Een team dat niet is samengesteld volgens de regels omdat er bijvoorbeeld geen zwemmers uit de onderbouw in zitten kan wel meedoen, maar buiten mededinging. De school kan zich niet plaatsen voor de regionale finale maar de individuele zwemmers maken wel kans op een medaille.

Voor de uiteindelijke inschrijving(en) heeft u nog even de tijd. De inschrijvingen moeten vóór 30 maart 2018 in ons bezit zijn.

Wij hopen dat uw school van de partij is!

Namens de Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870, met een royale sportieve groet,

Organisatie Schoolzwemkampioenschap Amsterdam-Zuidoost 2018