Onze Vertrouwenspersoon

De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak bij het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging.

Heb jij last van ongewenst gedrag van anderen of wil je je hart luchten? Dan kun je contact opnemen met Annemarie Hoekstra. Annemarie is telefonisch UITSLUITEND tussen 19:00 en 21:00 te bereiken. Je kan haar ook vragen terug te bellen via de mail. Mail: vertrouwenspersoon@konaz.nl

 Voor klachten of algemene vragen kunt u GEEN contact opnemen met de vertrouwenspersoon.