Kosten Diplomazwemmen

De Contributie bedraagt €370,- per seizoen*. Hiervoor krijgt u 40 lessen. Per les betaalt u dan omgerekend €9,25. De Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870 volgt daarnaast de schoolvakanties.

Het is ook mogelijk om de lessen middels Jeugdfondssport te bekostigen. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van de ouder(s)/ verzorger(s). Kijk voor meer informatie op: 
https://www.stichtingsina.nl/ en https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/

* Stroomt u later in het seizoen in? Dan wordt de contributie naar rato gefactureerd; 
* Indicatie voor het jaar 2022/2023; prijswijzingen zijn mogelijk;
* Inschrijfgeld ter hoogte van €20,00 en examengelden ter hoogte van €15,00 zijn niet inbegrepen bij de contributie.