Nieuwe bestuursleden

Op 10 september zijn op de ALV 3 nieuwe bestuursleden gekozen. Penningmeester Ron Pije zwaaide af. Zijn plaats wordt ingenomen door Jacqueline Hissink. Maarten Quist treedt toe namens de evenementencommissie en als afgevaardigde van de zwemmers is Dave Rook in het bestuur gekozen. Voorzitter Philip Plenckers en secretaris Marielle Beers blijven aan in hun functie.

Ron Pije (links) voor het laatst in functie als penningmeester.

Steun onze zwemmers en help de Maarten van der Weijden Foundation

Op 12 september is het zo ver en gaat de Zwemvierdaagse van start. Tijdens de zwemvierdaagse proberen wij op verschillende wijze de Maarten van der Weijden Foundation te steunen. Dit kan je doen door mee te zwemmen maar ook door een van onze Konaz Toppers te steunen.

Zwem je liever mee? Schrijf je dan in via deze link en regel zo veel mogelijk sponsors.

Wil je liever sponsoren? Steun dan een van onze toppers via deze link.

Wil je meer weten qover de Maarten van der Weijden Foundation? Kijk dan hier

Belangrijke informatie over de herstart van onze activiteiten

Vanaf woensdag 19 mei worden de coronamaatregelen versoepeld. Dit houdt in dat we weer mogen. Hieronder de zaken op een rij:

  • zwemles voor kinderen is al weer enkele weken mogelijk in Bijlmer Sportcentrum. Ouders mogen nog niet kijken, zelfs niet bij het afzwemmen.
  • zwemles voor kinderen in het Noorderparkbad is vanaf dinsdag 18 mei weer begonnen. Denkt u eraan dat u via de verenigingsingang naar binnen moet, dus aan de andere kant van het zwembad.
  • wedstrijdtraining wordt weer hervat vanaf woensdag 26 mei. We zullen zwemmen in 2 groepen, zodat we de maximale aantallen niet overschrijden. Wedstrijdzwemmers krijgen bericht per mail.
  • zwemlessen voor volwassenen zijn op dit moment nog niet toegestaan voor meer dan 2 personen. In het Mytylbad starten we op donderdag 27 mei daarom uitsluitend met banenzwemmen voor de gevorderdengroep. Aanmelden verplicht.

Zwemwedstrijden zijn nog niet toegestaan. Zwemtrainingen wel.

ALV uitgesteld naar 21 mei

Vrijdag 21 mei houden wij onze jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

De vergadering wordt verplaatst naar een andere locatie waar het makkelijker is om coronaproof samen te komen. Dit is het sportloket, in het oude postkantoor in de Amsterdamse poort op 2 minuten lopen van het zwembad.

Het exacte adres is Hoogoorddreef 2.

Aanvang: 20:15 uur Inloop vanaf 19:45 i.v.m. registratie

Aanmelden is verplicht. Dit kan via secretaris@konaz.nl. Zo weten wij of er genoeg plekken kunnen worden gecreëerd. Uiterste aanmelddatum: donderdag 20 mei.

Zwemlessen mogen worden hervat

Vanaf half maart zijn zwemlessen voor kinderen weer toegestaan. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Woensdag 17 maart beginnen de lessen in het Bijlmer Sportcentrum.

Lees de nieuwe regels in het ProtocolKonAZmaart21

De belangrijkste:

– Blijf thuis bij klachten

– Trek je zwemkleding thuis al aan

– Volg de looproute

– Ouders zo snel mogelijk weer naar buiten, mogen wel helpen met omkleden

– Na afloop van de les brengen wij de kinderen naar de kleedhokjes, ouders mogen daar wachten.

In verband met werkzaamheden is het Noorderparkbad voorlopig nog gesloten. Wij zijn in overleg met andere zwembaden om op een alternatieve locatie onze zwemlessen op de dinsdagavond toch te kunnen laten doorgaan. Ook hier geldt: zodra er meer duidelijk is zullen wij u informeren.

Algemene Ledenvergadering 23 april 2021

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Zwemclub 1870 heeft een datum geprikt voor de jaarlijkse ALV. Dit wordt vrijdag 23 april 2021. Aanvang 20:30

Onze voorkeur gaat uit naar een fysieke bijeenkomst in het Bijlmer Sportcentrum maar gezien de coronamaatregelen is dit onder voorbehoud.

Op de agenda staan onder andere de notulen van de ALV van 21 augustus 2020, financiële jaarverslag en de gevolgen van coronacrisis voor de zwemvereniging. Ook zijn we ter versterking van het huidige team op zoek naar nieuwe bestuursleden. Belangstellenden kunnen zich melden bij Philip Plenckers via voorzitter@konaz.nl .

Aanmelding verplicht. De stukken zijn op te vragen via een mail naar secretaris@konaz.nl .

Bestuur Koninklijke Amsterdamsche Zwemclub 1870

Licentie Zwem ABC 2021

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft de organisatie en kwaliteit van onze zwemlessen ook dit jaar positief beoordeeld. Dit betekent dat wij voor onze zwemlessen in het Bijlmer Sportcentrum als in Drostenburg ook dit jaar de officiële zwemdiploma’s mogen uitreiken. In het Noorderparkbad hanteren we de KNZB-methode Superspetters.

Wij voldoen dus ook in 2021 aan de eisen die de NRZ stelt aan haar licentie. Nu maar hopen dat de zwembaden snel weer open gaan en we de zwemlessen weer kunnen oppakken.

Door de lockdown en de coronamaatregelen worden de wachtlijsten voor zwemles steeds langer. Schrijf dus nu in, zodat je ook direct kunt starten als het zover is.

Voorlopig geen zwemactiviteiten vanwege lockdown

In verband met de verlenging van de lockdown kunnen wij onze activiteiten voorlopig nog niet hervatten. Helaas dus nog geen zwemlessen in het Noorderparkbad, Bijlmer Sportcentrum en het Mytylbad Drostenburg. Ook de wedstrijdtrainingen gaan voorlopig niet door.

We hopen snel weer te kunnen starten met zwemles en wedstrijdtraining. Natuurlijk zijn we hiervoor afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt. Wij raden daarom iedereen aan om zich aan de regels te houden. Hoe eerder we corona onder controle hebben, des te eerder we weer terug kunnen naar normaal. Waarbij we hopelijk ook weer lekker kunnen zwemmen. Tot die tijd: pas goed op jezelf en op elkaar.

Zwembaden dicht: geen training of zwemles tot 19 november

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zijn alle zwembaden vanaf 4 november 22:00 uur voor 2 weken worden gesloten. Dit betekent dat er gedurende deze periode ook geen zwemlessen of wedstrijdtrainingen mogelijk zijn.
We hopen op donderdag 19 november weer te kunnen starten met wedstrijdtrainingen en zwemlessen voor volwassenen.