Algemene Ledenvergadering 21 augustus

Het bestuur nodigt leden uit voor de jaarlijkse, uitgestelde Algemene Ledenvergadering. De ALV wordt nu gehouden op

vrijdag 21 augustus om 20:30.

Locatie: Bijlmer Sportcentrum. Omdat we ons nog steeds aan beperkende maatregelen moeten houden is aanmelden verplicht. Dit kan via een mail naar secretaris@konaz.nl

Agenda:

  1. notulen ALV 12 april 2019
  2. jaarverslag/ financi├źn 2019
  3. verkiezing nieuwe bestuursleden
  4. impact coronamaatregelen en discussie over in hoeverre en op welke wijze contributie kan worden gerestituteerd
  5. verwachting nieuwe seizoen
  6. rondvraag

Herkiesbaar zijn: Ron Pije, Philip Plenckers en Marielle Beers.

Nieuw bestuurslid: Nini Zimmerman

Verder is er nog een vacature voor een algemeen bestuurslid.

De stukken voor deze vergadering zijn op te vragen via secretaris@konaz.nl. Via dit adres ook graag aanmelden voor de vergadering.