Nieuws uit de ALV

Op vrijdag 12 april is er een Algemene Leden Vergadering geweest en daarin zijn de aanwezige leden akkoord gegaan met een contributieverhoging en een participatiekorting om deze verhoging (deels) terug te verdienen.

Hieronder een korte samenvatting.
Wanneer we de problemen van onze club moeten samenvatten in 2 woorden zijn dat in de woorden van onze voorzitter: GELD en HANDJES.

GELD
De inkomsten van onze club stijgen niet gelijkmatig met de kosten. Deze kostenstijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere huurprijs voor de zwembaden. Deze kosten zijn niet meer op te vangen met het slimmer indelen van de banen of het vinden van subsidiepotjes, zoals we tot nu toe hebben geprobeerd.

Vandaar dat leden hebben ingestemd met de volgende wijzigingen.
De contributie voor wedstrijdzwemmen wordt als volgt aangepast:

• 3x per week mogen trainen (ma – wo – vr)               + € 30,00 per jaar
• 4x per week mogen trainen (ma – wo – do – vr)     + € 50,00 per jaar
• Zwemmers die op dinsdag selectietraining volgen blijft gelijk
• Inschrijfgeld nieuwe leden alle disciplines wordt    € 15,00 eenmalig
• Diplomageld afzwemmen ABC en ZV wordt             € 15,00 per diploma
• Diplomageld afzwemmen Superspetters wordt     € 15,00 per diploma

De prijs voor het leszwemmen blijft gelijk, het inschrijfgeld en afzwemgeld wordt wel verhoogd.

Op dit moment betalen leden een contributie die is bepaald door leeftijd, niet door de hoeveelheid uren ze trainen. Met deze veranderingen moeten zwemmers die meer zwemmen ook meer betalen.

Voor talentvolle zwemmers die nu zwemmen via de stadspasregeling is er een mogelijkheid gevonden om de contributieverhoging via een stichting op te vangen. Dit geldt alleen voor zwemmers waarvan de ouder zich inzet voor de vereniging. Anders zou het niet eerlijk zijn tegenover de andere ouders.

HANDJES
Het andere probleem van onze club. Er liggen te veel taken bij te weinig mensen. Bestuursleden zijn ook trainer, instructeur en official. Of ze organiseren evenementen of staan water uit te delen bij de
Zwem4daagse. Dat zijn geen bestuurstaken en die kunnen ook gemakkelijk door iemand anders worden gedaan. Hierdoor houden bestuursleden weer tijd over voor andere zaken, die ook moeten gebeuren.

Een ander probleem is het gebrek aan officials. Om mee te mogen doen aan wedstrijden moeten wij als vereniging officials leveren. Hoe minder officials, hoe minder zwemmers mee kunnen doen. Het is daarom heel belangrijk dat er meer officials bij komen. Veel van onze officials zijn daarnaast trainer en tijdens een wedstrijd kun je deze taken niet combineren. Kortom, er zijn heel hard mensen nodig.

Om mensen te verleiden iets voor de club te doen en daarnaast de contributieverhoging te verzachten heeft onze voorzitter de participatievergoeding voorgesteld. Deze is ook aangenomen door de aanwezige leden.

Participatievergoeding:
Leden kunnen invloed uitoefenen op het bedrag dat ze uiteindelijk moeten betalen door te participeren als vrijwilliger voor Konaz 1870. Ze krijgen korting op de contributie.

Voorbeelden van vrijwilligerstaken zijn:  jurylid bij wedstrijden (official), trainer, bestuurslid, instructeur, lid van de evenementencommissie, helpen bij de organisatie van wedstrijden of evenementen. Maar het kan ook ook zijn: het geven van juridisch advies, het regelen van gratis drukwerk of het oproepen van de deelnemers bij wedstrijden. Ook dringend nodig: feestbeesten en partyplanners die ons 150-jarig jubileum willen organiseren. Wellicht kunt u voor een zacht prijsje de catering regelen??? We doen ook een beroep op uw kwaliteiten en creativiteit.

We vragen ouders om zelf na te denken waarin zij een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de club.

Per jaar kan een maximum van € 30,00 per gezin terug verdiend worden.

Vacatures
Aan het eind van het seizoen verlaten zowel Chantal en Chaya Bremer als Thomas Icking onze club. Hiermee zijn we niet alleen 2 enthousiaste zwemmers en een official kwijt maar ook 2 ervaren bestuursleden. We zoeken daarom dringend mensen die hun plaats willen innemen. Chantal doet onder
andere sponsoring en Grote Club actie, Thomas is onze man als het gaat om het aanvragen van VOG’s en parkeervergunningen.

Als Thomas en Chantal vertrekken blijven er nog maar 4 bestuursleden over. Dat is echt te weinig om de club goed draaiende te houden. We hebben daarom dringend behoefte aan nieuwe mensen, niet alleen omdat het huidige bestuur er niet nog meer taken bij kan hebben, maar ook omdat een frisse blik goed is en we denken dat nieuwe mensen kunnen zorgen voor extra energie in het bestuur en de club. Het voordeel van bestuurswerk is dat je het vaak kunt doen op een moment dat het je zelf uit komt.

Meer informatie is te verkrijgen bij Chantal Bremer, Thomas Icking en Ron Pije.